Polityka zwrotów i reklamacji

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podawania powodu zwrotu składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu zamówionego towaru. Taką możliwość gwarantuje Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).
W celu dokonania reklamacji należy odesłać reklamowany produkt na adres siedziby firmy wraz z dokumentem sprzedaży oraz opisem przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest stan zwróconych produktów. Zwroty akceptowane będą gdy są kompletne, w stanie nie naruszonym, oryginalnie zapakowane.
Zwrot pieniężny odbywa się tylko drogą przelewu bankowego.
W przypadku płatności kartą zwrot odbędzie się na kartę z jakiej dokonywana była płatność.
Sklep przy zwrotach nie zwraca kosztów przesyłki pierwotnej, a więc kwota zwrócona nie obejmuje kosztów przesyłek. Jeśli Klient pragnie wymienić towar na inny to płaci za przesyłkę odesłanego towaru oraz za przesyłkę nowego towaru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Zwroty i reklamacje należy odsyłać na adres :
Arteco Barbara Byczewska , Wilcza 69 lok. 32, 00-679 Warszawa.
z dopiskiem: “Zwrot” lub “Reklamacja”
e-mail: jacek@byczewski.com